• +31 (0)634303885
 • info@bootverhuurkalf.nl
 • Yachtcharter Kalf

Algemene voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden van Bootverhuur Kalf door voordat u een motorboot gaat boeken.

Afvaart in jachthaven “de Welle” in Heerenveen (Wetterwille 35 8447 GB)

Weekend: afvaart vrijdag 15.00uur, terugkomst zondag 17.00 uur

Week: afvaart zaterdag 11.00, terugkomst vrijdag 11.00 uur

Midweek: afvaart maandag 11.00 uur, terugkomst donderdag 17.00 uur

 

Extra:

1         Huisdier      € 25 p/w

2         Zwemvest  € 5,- p.st.

3         Op de boot is aanwezig: borden, kop en schoteltjes, bestek, potten en pannen, almanak en vaarkaart (A en B).

4         De boot is niet voorzien van: hoofdkussens, handdoeken, dekbedden, slopen en hoeslakens. Gelieve deze zelf mee te nemen.

Verhuurvoorwaarden:

 1. In geval van een storing aan het schip dient u ons telefonisch op de hoogte te stellen, wij zullen u indien mogelijk telefonisch helpen, of wij sturen een monteur.
 2. Het anker dat aan boord is, mag niet gebruikt worden, alleen in geval van nood.
 3. In geval van schade aan de boot, die door u of door derden zijn ontstaan, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen en moet u de gegevens van de eigenaar of huurder van het andere schip noteren, (datum, tijd en plaats) indien het schip is beschadigd door derden.
 4. Schade welke door u is veroorzaakt aan een ander schip dan het gehuurde schip dient u ons onmiddellijk te melden en moet u de gegevens van de eigenaar of huurder van het andere schip noteren (datum, tijd en plaats).
 5. Wanneer er achteraf schade aan de door u gehuurde boot geconstateerd wordt, zult u hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
 6. Wanneer u om welke reden dan ook besluit om u vakantie te staken, moet de boot terug gebracht worden in onze haven, en dient u ons hiervan op de hoogte te stellen.
 7. U dient, indien gewenst, zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen.
 8. Bij vroegtijdig afbreken of annulering van uw vakantie, krijgt u in geen enkel geval de aanbetaling terug, of in geval van punt 8 dient u dit te regelen met uw verzekering.
 9. Bij terugkomst wordt de boot afgetankt, de verbruikte diesel olie wordt in rekening gebracht.
 10. Wanneer er een monteur naar u gestuurd wordt, zijn er voor u geen kosten, mits de reden gegrond is. Wanneer achteraf blijkt dat er een fout door u is gemaakt of een storing is veroorzaakt door uw toedoen, dient u de kosten van de monteur te betalen.
 11. Bij vermissing of schade aan goederen welke aan boord zijn bij de aanvang van de vaart zullen moeten worden vergoed.
 12. Voor lichamelijk letsel, in welke vorm dan ook, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.
 13. U komt de boot niet afhalen voor de op uw boekingsbevestiging/factuur genoemde tijd.
 14. U levert de boot weer op tijd bij ons in. Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode.
 15. Het vaargebied dat niet is toegestaan is: Markermeer, de Waddenzee, de Dollard, de Eems, kustwateren, Westerschelde en het IJsselmeer (met inbegrip van het Ymeer).
 16. De boot dient schoon en compleet ingeleverd te worden anders word er € 50,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 17.  Het is verboden u met de boot tijdens de Sneekweek in Sneek te begeven tijdens de Sneekweek. Wordt de boot hier toch aangetroffen, dan wordt de borg hiervoor ingehouden!
 18. Bij afvaart gaat u ermee akkoord dat er een kopie van uw identiteitskaart wordt gemaakt, dat door de verhuurder zal worden behouden. Bij het maken van de kopie behoeft de pasfoto en het BSN niet te worden afgeschermd. VERGEET UW ID KAART DUS NIET MEE TE NEMEN!
 19. Als u door omstandigheden uw vakantie niet kunt laten doorgaan dan bent u verplicht de huursom te vergoeden als dit 4 weken voor de gehuurde datum is. Wij raden u dus ook aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
 20. Als huurder de gesloten huurovereenkomst wil annuleren, moet hij verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. In geval van annulering is huurder aan verhuurder een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd ter hoogte van:

  – 200 euro van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot 90 dagen vóór de aanvang van de huurperiode;
  -50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot 30 dagen vóór de aanvang van de huurperiode;
  – 75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot 14 dagen vóór de aanvang van de huurperiode;
  – 100% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen 14 dagen vóór de aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huurperiode.

U gaat akkoord met onze voorwaarden zodra u de aanbetaling (€ 200,00) overmaakt.

Bootverhuur Kalf in Heerenveen

Betaalbare vaarvakanties in Friesland en in de kop van Overijssel